top of page

YASAL DÜZENLEMELER ve
ULUSLARARASI STANDARDİZASYON

TC Anayası 10. maddesi; engelli vatandaşlarımızın eşit haklardan yararlanmasını garanti altına almakta, 61. maddesi ise; engellilerin toplum hayatına dahil olmaları için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini bildirmektedir.

IDLogoTRBiyomediks.gif
 • 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu; Kanunun Geçici
  2. maddesi; gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapının “engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesini” öngörmektedir.
   
 • İmar Kanunu ve  Belediye  İmar Yönetmelikleri; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek 1. maddesi; Fiziksel çevrenin özürlüler için erişilebilir kılınması için imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda TSE ‘nİn ilgili standardına uyulmasını zorunlu tutmaktadır.
   
 • Türk Standartları; TSE’nin TS-9111 numaralı; Özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri.
   
 • EN17210, 13 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmış ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmiştir.
  EN17210 standardı kamusal alanlarda "İşitmenin iyileştirilmesi" kapsamında minimum gereksinimleri belirtir ve rehberlik sağlar.
  Standart, işitme erişebilirliğinin sağlanabilmesi için; toplantı odaları, derslikler, konferans salonları, performans salonları, spor veya film için seyirci mekanları, resepsiyon bankoları, servis masaları gibi alanlara EN60118-4 standartlarına uygun bir şekilde işitme döngü sistemlerinin kurulması gereken konumlara ilişkin örnekleri listelemektedir.

   
bottom of page