top of page

İŞİTME DÖNGÜ SİSTEMİ NEDİR?

İşitme Döngü Sistemleri; İşitme cihazının, arka plan gürültüsü, eko ve reverberasyon gibi etkilerle yetersiz kaldığı durumlarda, kişinin sesleri arındırılmış olarak duyması amacıyla kullanılmaktadır.

Ülkemizde İşitme Döngü Sistemleri, İndüksiyon Döngü adıyla anılmaktadır ancak İndüksiyon Döngü kullanılan teknolojinin
adıyken İşitme Döngü bu teknolojinin hangi amaçla
kullanıldığını belirtmektedir.
Dünya genelinde de bu sistemler "Hearing Loop" yani
"İşitme Döngü" olarak adlandırılmaktadır.

LogoTR.jpg

Uluslararası İşitme Döngü Logosu

Dünyada 800 milyon kişinin işitme kaybı sorunu bulunmaktadır (yaklaşık her 6 kişiden 1'i). 2025 yılı itibariyle bu sayısının 1.1 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

 

İşitme kaybının telafi edilmesi için günümüzde işitme cihazları ve koklear implantlar kullanılmaktadır.

İşitme cihazları her ne kadar teknolojik ve kullanımı rahat aygıtlar olsalarda, her zaman tek başlarına yeterli olamazlar.

 

İşitme cihazı kullanıyor olmasına rağmen bir çok insan gerek günlük temel faaliyetlerde, gerekse sosyal etkinliklerde kendilerini eksik hissetmektedirler.

 

İşitme cihazının yetmediği yerlerde  devreye işitmeye yardımcı sistemler girmektedir.
 

Bu sistemler ses kaynağı ile dinleyici arasında iletişimi bozan yankılanma ve gürültü gibi çevresel faktörleri ortadan kaldırmaktadır. 

​​

İşitmeye yardımcı sistemler = direkt işitme sağlarlar.

Ses bir verici aracılığıyla işitme cihazı/implant kullanıcısının alıcısına iletilir, arka plan gürültüsü ve yankı etkilerini azaltıp, sinyal gürültü oranını artırarak konuşma seslerinin  anlaşılmasını sağlar.

İşitme Yardımcıları arasında en yaygın olarak kullanılan sistem; İşitme Döngü Sistemidir. Bu sistemler İndüksiyon Döngü, İşitsel Döngü Sistemleri olarak ta adlandırılmaktadır.

 

İD Sistemlerinin temel amacı; İşitme cihazının yetersiz kaldığı durumlarda işitme kaybı yaşayan insanlara yardımcı olmaktır. 

 

İşitme Döngü Sistemleri, ses kaynağı ile dinleyici arasındaki iletişimi bozan çevresel faktörleri ortadan kaldırmaktadır. 

İşitme Döngü Sistemleri özel olarak geliştirilmiş bir yükseltici vasıtası ile mevcut sesleri manyetik dalgalara dönüştürür. 

İşitme Cihazı kullanıcıları cihazlarında bulunan “telecoil” şalteri sayesinde bu manyetik dalgaları gürültüden arınmış ses  olarak duyarlar.

 

İşitme cihazı kullanıcıları bu işareti gördükleri her yerde, işitme cihazlarını “T” pozisyonuna alarak İşitme Döngü Sisteminden yararlanabilirler.

 

Gelişmiş ülkelerde ID sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. İşitme kaybı olan kişiler genelde döngü sistemlerini tercih etmektedir.

isitme cihazı picture.jpg

İşitme Cihazı

CI2.jpg

Koklear İmplant

bottom of page